Tuesday, July 21, 2009

Mabuhay ! Dagos Tabi !

Mabuhay! Marhay na alduw sa inyo ngamin!

Nguwanang bulan i pu publisar ko na tabi su sakung dicionaryong Bicol Polangui. Kang objectivo ikadi para sa sakung mga ka pamilya na maka inutud sinrang mag bisarang Bicol Polangui. Kadaklan sa mga ka pamilya ko nagdakulo na sa luwas kang Polangui. Nag estar na sa Metro-Manila o sa ibang parte kang kinaban...kaya Tagalog o English kana lenguahe ninra. Mas marhay man basang kung nakaaram man sinra kang Bicol Polangui, linguahe o dialecto kang sainrang mga gurang o ninuno.

Nay pun pa sana kadi kaya medyo simple pa sana kana mga contento ikading dicionaryo. Kaya, pwedeng ma revisa kadi tanganing dagos kana pag improvisar kading libro.

In caso, ma basa kadi kang ibang mga tao, marhay man kung gusto nyong makainutud man. Pwede kamong mag komento tanganing ma improvisar natu kading dicionaryo kadi.

Marhay na mag kayon ning libro o babasaun na arug kadi tanganing dagos dagos kana pag preservar kang linguahe o dialectong Polangui Bicol...

In caso, maka inspira man ako kang ibang taw na gumibo mang ka pareho ikading libro ko, marhay man... Importante, mga Nonoy, Nene, amigos y amigas... makatabang kita satung mga kapwa. "Global" na baga kita. Sabi nga ngamin "citizens of the world" na...

O sige, sa utro tabi natung pag comunicar!

Dios mabalos tabi,
Uncle Boy / Lando / Rolan
===

TRANSLATION:
Welcome! Good day to all!

This month I will be launching my Bicol Polangui dictionary. My objectice is for my family members to learn how to speak the dialect. Most of my relatives grew up outside Polangui - either in Metro Manila or outside the Philippines. Hence, they speak either Tagalog or English. It's better that they know at least the Bicol Polangui dialect, the lingo of their parents and forebears.

This is just a start that's why the contents are simple. Expect revisions in the future so we could continuously improve the book.

In case, this will be read by others, good for you so that you would learn the dialect as well. You may give your comments to improve it.

It's worthwhile having this kind of book in order to continuously preserve the Bicol Polangui dialect.

If this endeavour of mine inspires others to do similar book, so much the better. What matters, my dear young ones and friends, that we can help others. We are already "Global". Everyone is called "citizen of the world."

Until next time.
===

No comments:

Post a Comment